Αίτηση Βιογραφικού

Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή, συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης για τη θέση, που έχετε δηλώσει ενδιαφέρον. Τα προσωπικά δεδομένα θα συμπεριληφθούν στα αρχεία της εταιρίας Hondos Center, για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη συγκεκριμένη ή άλλη θέση. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες εταιρίες του ομίλου για τον ίδιο σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς εντός 20 ημερών στο mail: careers@hondoscenter.gr. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ανανεώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπληρώνοντας μία νέα αίτηση.

Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ:
             
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
reload